10% Korting tijdens de voorverkoop! Gratis Carwash bij bestelling vanaf € 75,- ! Diverste STUNT aanbiedingen! Beste kwaliteit!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:


Algemeen

Auto-Ypenburg vuurwerk wordt in deze algemene voorwaarden en elders op deze site verstaan te zijn Auto-Ypenburg Vuurwerk VOF, gevestigd te adres: Henricuskade 35, 2497NB te Den Haag


Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Auto-Ypenburg Vuurwerk optreedt als leverancier van producten.


Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Auto-Ypenburg Vuurwerk zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.


Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen Auto-Ypenburg Vuurwerk en koper is tot stand gekomen op het moment dat betaling met IDEAL heeft plaatsgevonden

Annuleren is niet mogelijk gezien de het bestelde vuurwerk speciaal voor u wordt ingekocht, verpakt en opgeslagen in speciale bunker waar deze wacht tot levering van de door u gekozen datum en tijdstip. 


Prijzen

Alle prijzen in de webshop zijn in euro’s en inclusief BTW. 
Onze verkoopprijzen zijn berekend vanaf de verkoopadvies prijzen.


Orderontvangst-betaling

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van Auto-Ypenburg Vuurwerk direct een e-mail met de opdrachtbevestiging, tevens afhaal- en betaalbewijs.


Betalingswijze

De online geplaatste orders dienen vooruit met IDEAL betaald te worden. U kunt veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van IDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. U plaatst een bestelling bij Auto-Ypenburg Vuurwerk. Klik dan op de IDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en Auto-Ypenburg Vuurwerk wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Zie voor meer informatie: de website van IDEAL.


Levering en Levertijden

Levering van vuurwerk vindt uitsluitend en alleen plaats aan personen van 16 jaar en ouder en volgens de plaatselijk geldende (politie)voorschriften. Bij levering kan naar een legitimatiebewijs worden gevraagd. Uw bestelling kunt u alleen afhalen op de door u gekozen afhaaldag en tijd en alleen volgens de plaatselijk geldende (politie)voorschriften. U bent gehouden de gekochte goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren of Auto-Ypenburg Vuurwerk de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en voorts gehouden Auto-Ypenburg Vuurwerk er terstond van in kennis te stellen zodra u het tegendeel blijkt.


Garantie

Auto-Ypenburg Vuurwerk garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Voorts garandeert Auto-Ypenburg Vuurwerk dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.


Aansprakelijkheid

Auto-Ypenburg Vuurwerk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven. 


Privacy

Auto-Ypenburg Vuurwerk behandelt gegevens van de klant met zorg. Dit betekent dat Auto-Ypenburg Vuurwerk deze nooit aan derden ter beschikking zal stellen, tenzij wettelijk daartoe verplicht. Auto-Ypenburg Vuurwerk zal de door klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling, betaling en de communicatie met de klant en om de klant te informeren via mailing omtrent de ontwikkelingen op site van www.auto-ypenburgvuurwerk.nl Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd. Verzoek kan schriftelijk ingediend worden, of verkoop@auto-ypenburgvuurwerk.nl

Mocht u niet tevreden zijn over een product en/of dienst, neemt u dan contact op met Auto-Ypenburg Vuurwerk. Wij zullen trachten tot een oplossing te komen. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.


Door een bestelling te plaatsen verklaart u zich akkoord met deze afspraken. Auto-Ypenburg Vuurwerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.